Optic White


Regular price £ 18.00 GBP
Optic White

Pure white 2 way stretch

Wraps 30x150

Backdrop 140x150